Aktualności Kontakt Dyrekcja Kadra pedagogiczna Historia szkoły Patron Pierwsza Pomoc - FILM
Informacje

Aktualności

Kontakt

Dzwonki

Zebrania

Podręczniki 2017/18

Szkoła

Dyrekcja

Kadra pedagogiczna

Samorząd

Rada Rodziców

Pedagog

Psycholog

Pielęgniarka

Świetlica

Biblioteka i CIM

Konkursy

Galeria szkoły

Dokumenty

Statut szkoły

Regulamin rekrutacji

Ubezpieczenie

Pierwsza Pomoc - FILM

Zaloguj
świetlica
ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

 1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących.
 2. Czas pracy świetlicy trwa od godziny 7.00 do godziny 15.30
 3. Świetlica jest czynna w dni, w których w szkole odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
 4. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie klas 0 - VI, których rodzice pracują zawodowo oraz dzieci dojeżdżające i oczekujące na zajęcia pozalekcyjne.
 5. Rekrutacji dzieci do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia do świetlicy przez rodziców (opiekunów prawnych).
   • Karty zgłoszenia przyjmowane są do 15 września
   • Rekrutacji dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły
   • Wyniki rekrutacji podawane są do publicznej wiadomości do dnia 20 września
   • Przyjęcie dziecka do świetlicy poza podanym terminem jest możliwe tylko w uzasadnionych wypadkach
 6. Opieką wychowawczą w świetlicy objęci są również uczniowie zwolnieni z uczęszczania na zajęcia edukacyjne np. religii, wychowania fizycznego
 7. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 wychowanków.REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MYŚLIBORZU


Pobierz regulamin
REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W MYŚLIBORZU


Pobierz regulamin

slas, 09.10.2008

Szczęśliwy numerek
5
w dniu 23.07.2018

-31 dni
Do końca roku szkolnego

e-dziennik

Szkola promująca zdrowie

Pogoda
Copyright © 2006